Công nghệ hologram

08/01/2017

Công nghệ hologram

Hologram là gì? Hologram là sản phẩm của kỹ thuật ghi hình 3D có tên tiếng Anh là Holography. Từ Holography có nguồn gốc trong tiếng Hy lạp: holos có nghĩa là toàn bộ hay toàn cục, graph có nghĩa là sự ghi lại. Hiểu một cách khác Holography là […]